Máng co tee điều

Vật liệu: tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm hoặc cuộn, thép không rỉ.

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0mm

Màu sắc: có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng